Humboldt-Universität zu Berlin - Lebenswissen­schaftliche Fakultät - Institut für Psychologie

publications

zurück

Mag. Karolina Kolodziejczak

Entwicklungs- und Pädagogische Psychologie2022


Kolodziejczak, K., Drewelies, J., Pauly, T., Ram, N., Hoppmann, C. A., & Gerstorf, D. (2022). Physical intimacy in older couples’ everyday lives: Its frequency and links with affect and salivary cortisol. The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. gbac037. https://doi.org/10.1093/geronb/gbac037


2021


Kolodziejczak, K., Drewelies, J., Deeg, D. J. H., Huismann, M., & Gerstorf, D. (2021). Perceived importance and enjoyment of sexuality in late midlife: Cohort differences in the Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Sexuality Research and Social Policy, 18, 621-635. https://doi.org/10.1007/s13178-020-00486-2

Pauly, T., Drewelies, J., Kolodziejczak, K., Katzorreck, M., Lücke, A. J., Schilling, O. K., Kunzmann, U., Wahl, H. W., Ditzen, B., Ram, N., Gerstorf, D., & Hoppmann, C. A. (2021). Positive and negative affect are associated with salivary cortisol in everyday life, but less so with worse health: Findings from four aging studies. Psychoneuroendocrinology, 105403.https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105403

Pauly, T., Kolodziejczak, K., Drewelies, J., Gerstorf, D., Ram, N., & Hoppmann, C. A. (2021). Political context is associated with everyday physiological synchrony in older couples. Psychoneuroendocrinology, 124, 105082. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.105082


2019


Kolodziejczak, K., Rosada, A. Drewelies, J., Duezel, S., Eibich, P., Tegeler, C., Wagner, G. G., Beier, K. M., Ram., N., Demuth, I., Steinhagen-Thiessen, E., & Gerstorf, D. (2019). Sexual activity, sexual thoughts, and intimacy among older adults: Links with physical health and psychosocial resources for successful aging. Psychology and Aging, 34, 389-404. doi: 10.1037/pag0000347


2014


Kołodziejczak, K., Wicher, K., Witkoś, M. (2014). Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Remedium, 1(251), 25-27.

Kołodziejczak, K., Witkoś, M. (2014). Edukacja seksualna dzieci w okresie wczesnoszkolnym. In A. I. Brzezińska, J. Matejczuk, P. Jankowski, M. Rękosiewicz (Ed.), 6-latki w szkole: rozwój i wspomaganie rozwoju (pp. 143-163). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.